Železniční epochy (NEM 805cz)

Od páry k elektrice


Historie železnice má v každé době své typické znaky. A protože kdo nechce mít doma jen dětské vláčky, ale skutečný model želznice, tomu je jasné, že nejde provozovat např. parní lokomotivy společně s moderními vlaky EuroCity. Vzniklo tedy rozdělení na železniční epochy a železniční modeláři se pak zaměřují na jednu z nich, příp. několik sousedících. Následující tabulky ukazují epochy pro českou železnici podle norem NEM 805cz a jejich podrobnější členění na periody.

I. epocha

Ozn. Období Charakteristika
I do roku 1921 Epocha výstavby železnic od počátku až po dokončení souvislé sítě tratí. Vznik soukromých a státních drah, poslední převedení státních drah do soukromých rukou - 1858. Od roku 1882 vytváření velké sítě státních drah (K.k.St.B.) přebíráním deficitních drah a výstavbou nových. Vývoj parních lokomotiv až po dotvoření jejich typické architektury. Ve stavbě vozů byly zatlačeny neprůchozí oddílové vozy osobními vozy průchozími s chodbičkou uprostřed nebo po straně.
Ia 1837
- 1858
Vznik prvních teritoriálních drah, které daly základ pro vznik pozdější souvislé sítě. Postupný vývoj architektury lokomotiv - v podstatě kusová výroba jednotlivých typů
Ib 1858
- 1880
Spojení jednotlivých soukromých drah do souvislé sítě hlavních tratí. Ukončení výstavby hlavních tratí zásluhou krachu na vídeňské burze v roce 1873. První sjednocování stavby vozidel, což umožňovalo přechod vozidel z jedné dráhy na druhou (rozteč nárazníků). Zavádění krytých stanovišť strojvedoucího.
Ic 1880
- 1891
Přijetí zákona o místních drahách. Rozsáhlá výstavba místních drah. Vznik K.k.St.B. v roce 1882. Stavba lehkých vozidel pro místní dráhy včetně parních motorových vozů.
Id 1891
- 1913
Postupné zestátňování soukromých drah (s výjimkou Buštěhradské, Košicko-Bohumínské a Ústecko-teplické dráhy) a jejich předání do provozu K.k.St.B. Vývoj lokomotiv na přehřátou páru. Stavba prvních pětispřežních lokomotiv. Lokomotivní konstrukci určuje Karl Gölsdorf. Nahrazování starých, od soukromých drah převzatých vozů, novými vozidly jednotné stavby. Zavádění automatické sací brzdy. První čtyřnápravové osobní vozy.
Ie 1913
- 1921
V podstatě je ukončena stavba nových tratí. Sjednocování návěštění a stavědlových přístrojů. Rozšiřování elektrického osvětlení. Od roku 1913 přeznačení všech vozů do nově členěného systému (čísla s pomlčkou). Po rozpadu podunajské monarchie vznik Československa, počátek Československých státních drah - ČSD.

II. epocha

Ozn. Období Charakteristika
II 1921
- 1945
Převzetí Košicko-bohumínské dráhy do státního provozu. Zestátnění Buštěhradské a Ústecko teplické dráhy. Elektrizace pražského uzlu. Vývoj stavby motorových vozů.
IIa 1921
- 1928
Přechod od K.k.St.B. na ČSD ve znění vlastnických vztahů a dokončení přeznačování vozidel dle regulí ČSD. Pokračování výroby vozidel s využitím zkušeností ze stavby vozidel pro K.k.St.B. se zesíleným tažným a narážecím ústrojím. Počátek československé konstrukce lokomotiv (365.0). Zavedení červenohnědého nátěru nákladních vozů.
IIb 1928
- 1939
Elektrizace pražského uzlu. Nástup motorizace do osobní dopravy. Zavedení tlakové brzdy. Pokusné zavádění světelných návěstidel. Ocelová konstrukce vozů. Zavedení šedého nátěru střech vozů - 1936.
IIc 1939
- 1945
1939 - rozbiti ČSD (ČMD, SŽ, DR, MÁV). Zavedení pravostranného provozu na silnici. Druhá světová válka. Přeznačení vozidel. Útlum provozu motorových vozů (nedostatek pohonných hmot). Zavedena žlutá barva do návěstní soustavy. Výroba válečných lokomotiv německé konstrukce.
(Pro část sítě provozované DR zde platí obdobná německá norma NEM 801D)

III. epocha

Ozn. Období Charakteristika
III 1945
- 1968
Společný provoz všech trakcí. Úspěšný nástup světelných návěstidel. Mezinárodní spolupráce ve výrobě vozidel.
IIIa 1945
- 1950
Poválečný chaos a obnova. Přeznačení vozidel podle předválečného schématu. V provozu mnoho zavlečených vozidel a jejich postupné navracení původním vlastníkům. Rozsáhlá výroba nových vozidel (534.03, 475.1, M262.0, M131.1, Ds, Vtr, Ztr...).
IIIb 1950
- 1958
Výroba posledních typů parních lokomotiv, provozní zkoušky nových trakcí. Přečíslování osobních vozů (zavedení žlutého písma).
Nové návěstní předpisy 1953 - zrušení zvoncových návěstí, mechanická odjezdová návěstidla pouze jednoramenná, atd. Zrušení 3. vozové třídy. Důsledné zavedení rudé hvězdy na lokomotivách.
IIIc 1958
- 1968
Masový nástup nových trakcí. Přečíslování osobních vozů. Převedení výroby osobních vozů do NDR a MLR. 1965 - elektrická střídavá trakce.

IV. epocha

Ozn. Období Charakteristika
IV 1968
- 1992
Ukončení parního provozu. Postupné nahrazování mechanických návěstidel světelnými i na vedlejších tratích. Elektrifikace hlavních tratí. Zavádění mezinárodního označování vozidel UIC.
IVa 1968
- 1975
Zavedení mezinárodního číselného označování vozů. Zatlačování parní trakce na podružné výkony. Po srpnu 1968 odstranění rudých hvězd, v rámci "normalizace" navracení nových hvězd zpět.
IVb 1975
- 1985
Konec parního provozu (1981). Jednotné barevné řešení hnacích vozidel. Nahrazení motorových vozů řady M131.1 vozy řady M152.0. Zavádění nových světelných návěstidel typu AŽD.
IVc 1985
- 1992
Nové jednotné barevné řešení hnacích vozidel - zavedení širokého žlutého výstražného pruhu. Mezinárodní označování všech vozidel (tedy i písmenné označování vozů). Po roce 1989 odstranění symbolů komunistické moci z hnacích vozidel. Rekonstrukce historických vozidel pro muzejní účely ve větším rozsahu (1989 - 150 let železnice na území ČSSR)

V. epocha

Ozn. Období Charakteristika
V 1993 - dosud Rozdělení ČSFR na ČR a SR, v souvislosti s tím rozdělení ČSD na ČD a ŽSR. Přeznačení vozidel na ČD. Provoz EC a IC vlaků. Útlum provozu na místních drahách. Stavba železničních koridorů. Volná tvorba v barevném řešení vozidel. Výskyt grafiti na vozidlech a zařízení. Názvy stanic bílé na modrém podkladě.

Neoficiální epochy V. a VI.

Mezinározní normy NEM už zahrnují VI. epochu, česká národní verze zatím není. Věřím však, že většina modelářů bude souhlasit s následujícím rozdělením period V. epochy a definicí VI. epochy. Nicméně, oficiální znění se po vydání může lišit.

Ozn. Období Charakteristika
Va 1993
- 2003
Rozdělení ČSD na ČD a ŽSR. Přeznačení vozidel na ČD. Nová barevná řešení vozidel. Provoz EC a IC vlaků. Modernizace železničních koridorů. Pokles cestujících a nákladu, útlum provozu na místních drahách. Zrušení monopolního postavení ČD - 1995, privatizace a pronajímání některých regionálních tratí.
Vb 2003
- 2008
Rozdělení ČD na ČD a.s. a SŽDC. Vznik ČD Cargo pro nákladní dopravu. Modernizace vozového parku (jednotky Pendolino, vozy 814/914 Regionova). Vstup ČR do EU - 2004.
VI 2008 - dosud Nové barevné provedení vozidel Najbrt. Noví železniční dopravci.

 

Železniční epochy ve filmu

Přednosta stanice (1945)
Přednosta stanice (1945)
dějově II. epocha

Ostře sledované vlaky (1966)
Ostře sledované vlaky (1966)
dějově II. epocha

Železný dědek (1948)
Železný dědek (1948)
dějově přelom II. a III. epochy

Kalamita (1981)
Kalamita (1981)
dějově IV. epocha

Aktualizace stránky

5.března 2012

Líbí se vám tato stránka?


Copyright © 2011 Dosmiha. All rights reserved. Powered by Dosmiha Web System. XHTML + CSS valid.